55437.jpg

Barnens matskolor populära – matens ursprung blir bekant

14.12.2016 kl. 10:00
Matlagningen, bondgårdsbesöken och att få bjuda föräldrarna på familjemiddag inspirerade barnen på Matskolan–Ruokakoulu -projektets dagsläger. Projektet tar slut vid årsskiftet, men Finlands svenska 4H och Suomen 4H-liitto fortsätter med verksamheten, eftersom barnen och föräldrarna önskar fortsättning på lägren.

På matskolorna blir den goda och hälsosamma maten bekant för barnen då de själva får kocka. På dagslägret tillreder de 8-12-åriga barnen och ungdomarna morgonmål, lunch och mellanmål. Som ett avslut på lägret bjuder barnen föräldrarna på familjemiddag.

– På basen av den respons vi fått tycker barnen att det bästa på matskolan är att man själva får tillreda mat av basråvaror. Utöver det lyfts speciellt familjemiddagen, som barnen själva planerar, tillreder och serverar, upp i utvärderingen. Att äta tillsammans med föräldrar och släktingar på familjemiddagen är enligt barnen en av matskolans höjdpunkter, berättar Marjaana Liukko, chef för ungdomsarbete på Suomen 4H-liitto.

På matskolan diskuterar man matens ursprung och besöker en bondgård. På bondgårdsbesöket får barnen bekanta sig med jordbrukarens yrke och den finska matens väg från jord till bord. Besöken till bondgårdarna och att bekanta sig med djuren har varit minnesvärda upplevelser för barnen.

– Mattemat intresserar barn, men i detta projekt har barnen fått se varifrån maten kommer, hurudan äggets väg är från hönsgården till bordet och pröva på vad man kan tillreda av ägg. Bondgårdsbesöket är en fin upplevelse för barnen, berättar Finlands svenska 4H:s verksamhetsledare Camilla Wahlsten ivrigt.

På matskolan leker och rör man på sig också varje dag. Lägren erbjuder 4–5 dagar av rolig och meningsfull sysselsättning under skolloven runtom i Finland.

Under åren 2013-2016 arrangerade 4H-föreningarna 134 matskolor med tillhörande bondgårdsbesök åt sammanlagt 2489 barn. På föräldramiddagarna deltog 3 885 föräldrar. Via matskolorna har mången ungdom också fått arbetserfarenhet, eftersom 592 ungdomar fungerat som frivilliga hjälpledare.

– Med hjälp av projektet ville vi skapa en bra grund på nationell nivå för aktörer inom matfostran. I projektet nådde vi de uppsatta kvantitativa och kvalitativa målen, konstaterar Bettina Lindfors som fungerat som projektledare för Matskolan–Ruokakoulu.

Det nationella tvåspråkiga Matskolan–Ruokakoulu -projektet administreras av Suomen 4H-liitto tillsammans med Finlands svenska 4H. Matskolorna förverkligades med understöd från jord- och skogsbruksministeriet. Verksamheten fortsätter efter att projektfinansieringen tagit slut och anmälan till nästa sommars matskolor börjar 1.3.2017 på www.matskolan.fi.

Pressmeddelandet hittas på STTinfo.

66439_t.jpg

Lina-Lotta Kavander från Lovisa är Årets medlem i södra Finland 2018

Finlands svenska 4H:s styrelse har utsett Lina-Lotta Kavander till årets 4H-medlem i södra Finland 2018. 18-åriga Lina-Lotta studerar vid Lovisa gymnasium och har varit medlem i 4H i 9 år.Läs mera »
66431_t.jpg

Jenny Kaanela från Pargas är Årets 4H-medlem 2018

Jenny Kaanela har av Finlands svenska 4H:s styrelse utsetts till Årets medlem 2018. 19-åriga Jenny studerar till rättsnotarie vid Åbo Akademi och har varit medlem i 4H i 11 år.Läs mera »
64210_t.jpg

Barn lär sig om matens och motionens betydelse för välmåendet på 48 matskolor

Matskolor arrangeras av svensk- och finskspråkiga 4H-föreningar runt om i landet och närmare 800 barn kommer att delta i sommar. Matskolorna är en viktig del av föreningarnas sommarverksamhet och efterfrågan är stor under skolornas lovtider. På matskolorna får också närmare 180 unga viktig arbetserfarenhet som hjälpledare.Läs mera »
63878_t.jpg

Pressmeddelande: Säckinsamlingen Rejäl handling startar

Finlands svenska 4H, Suomen 4H-liitto och de lokala 4H-föreningarna arrangerar den traditionella säckinsamlingen Rejäl handling. Läs mera »
63629_t.jpg

Unga lära sig om arbetslivet genom att göra olika småjobb i lokal samhället

4H-föreningarna runt om i Svenskfinland hjälper unga som fyllt 14 år att ta de första stegen mot arbetslivet genom att erbjuda introduktionskurser, handledning och små jobbuppdrag hos privata hushåll och lokala företag.Läs mera »
63222_t.jpg

Mia Gull har utsetts till årets verksamhetsledare 2017

Finlands svenska 4H:s styrelse har utsett Mia Gull från Malax till årets verksamhetsledare 2017. Mia har jobbat som verksamhetsledare för Malax-Petalax-Bergö 4H från och med år 2010.Läs mera »
61252_t.jpg

Pressmeddelande: Bra resultat i säckinsamlingen Rejäl handling

Inom Rejäl handling -kampanjen samlade 4H-ungdomarna 656 ton säckar i somras.Läs mera »
61126_t.jpg

Elin Vide från Närpes 4H blev årets medlem

Elin Vide har av Finlands svenska 4H:s styrelse utsetts till årets medlem för 2017. 18-åriga Elin studerar vid Närpes gymnasium och har varit medlem i 4H i 10 år.Läs mera »

Välkommen till det tvåspråkiga 4H-evenemanget Barnensdag 18.11 i Tammerfors

Närmare 100 barn i lågstadieålder och 50 vuxna samlas till Barnensdag evenemanget lördagen den 18 november. Dagen är en festlig höjdpunkt för klubbutbytet inom projektet Vår gemensamma vardag som tjugotre svensk- och finskspråkiga 4H-föreningar deltagit i under de två senaste åren.Läs mera »
58530_t.jpg

Matglädje för barn i 38 matskolor

Matskolan-Ruokakoulu verksamheten förverkligas i sommar i 38 matskolor. Matskolorna arrangeras av svensk- och finskspråkiga 4H-föreningar runt om i landet och närmare 700 barn kommer att delta. På matskolorna får också närmare 150 unga hjälpledare arbetserfarenhet.Läs mera »
58248_t.jpg

Säckinsamlingen Rejäl handling startar

Finlands svenska 4H, Suomen 4H-liitto och de lokala 4H-föreningarna arrangerar den traditionella säckinsamlingen Rejäl handling. Säckinsamlingens huvudfinansiär är Yara Suomi. I säckinsamlingen deltar även Hankkija, K-lantbruk, Raisioagro och Tilasiemen. Insamlingen sysselsätter hundratals ungdomar runt om i Finland. Som säckinsamlingens beskyddare fungerar jord- och skogsbruksministeriets kanslichef Jaana Husu-Kallio.Läs mera »
58203_t.jpg

Kom 6.5 till Vasa torg och bekanta dig med 4H

Den 6 maj klockan 10-14 arrangerar 4H PopUp på Vasa torg. Kom och hälsa på och bekanta dig med 4H-föreningarnas mångsidiga verksamhet.Läs mera »
57856_t.jpg

Unga önskar fler små jobbuppdrag från lokalsamhället

I vår och sommar tränar ungdomar viktiga arbetslivsfärdigheter i 4H-föreningarna runtom i Svenskfinland. Föreningarnas arbetspooler förmedlar små jobbuppdrag från lokalsamhället åt ungdomar som fyllt 14 år. Läs mera »
54788_t.jpg

Pressmeddelande: Språkgränserna suddas ut på 4H:s klubbutbyten

I svensk- och finskspråkiga 4H-föreningar träffas barn i lågstadieålder för att bekanta sig med varandras vardag, språk och traditioner. Klubbutbytet är en del av projekt Vår gemensamma vardag där man vill bidra till att skapa naturliga kontaktytor för barn och unga över språk- och kulturgränser.Läs mera »